Producenterna av förnybar energi i Ukraina gynnas av generösa priser

Bioenergin, som genereras i Ukraina med hjälp av organiska ämnen, är fortfarande underutvecklad och står för bara 3,7 procent av all förnybar energi. Bioenergi används främst i kommunal uppvärmning. Foto: Ukrainska Bioenergiförbundet

Liksom så mycket i Ukraina har även förnybara energin enorm potential i landet. Men samtidigt som den förnybara energin utvecklas bromsas den av otillräckliga investeringar.

I sin nationella handlingsplan för 2014 beslutade Ukraina om att producera 11 procent av sin energi från förnybara energikällor senast år 2020.  Sedan kom Rysslands ockupation av Krim och sedan dess pågår ett påtvingat och ekonomiskt kostbart krig i östra delen av landet.

Idag ligger andelen av förnybar energi på blygsamma 3 procent. Av allt att döma kommer landet att missa 11-procentsmålet, vilket beror uteslutande på uteblivna investeringar, som i sin tur beror i viss mån på kriget i Luhansk- och Donetzk-regionerna.

Oleksiy Orzhel, chef för det ukrainska Föreningen för förnybar energi, är optimistisk men erkände att "det kommer att bli ganska tufft att nå målet".

- Producenterna av förnybar energi kan visserligen dra nytta av generösa gröna taxor eller så kallade inmatningstariffer, som gör förnybar energi mer attraktiv att finansiera och producera. För närvarande köper statligt ägda Energorynok förnybar energi till gröna avgifter, men ny lagstiftning som liberaliserar marknaden antogs i april 2017. Detta kommer dock inte ännu att påverka de gröna taxorna, berättade Orzhel.

Taxorna kommer att vara på plats fram till 2030, men kommer att minskas gradvis från och med 2020.

Alina Sviderska, grundare av ukrainska Clean Energy Lab, förklarade att den gröna taxan, som gäller fram till 2030, är just nu väldigt hög, så de flesta företag försöker bygga färdigt sina projekt senast 2019.

Solenergiprojekt får allt större uppmärksamhet i Ukraina.

- Det finns många nya aktörer på solcellmarknaden, berättade Orzhel.

Enligt honom finns de flesta projekt naturligtvis i landets soligare södra regioner, i synnerhet Kherson, Odessa och Mykolaiv.

Projekten är dock relativt små med mindre än 10 megawatt.

Nyligen ansökte den franska regeringen och ett av Frankrikes största energibolag om att få utföra en genomförbarhetsstudie om solkraftens möjligheter i Ukraina.

När det gäller användningen solpaneler i privathushåll sker det för närvarande en viss utbyggnad.

Idag har dock bara 1300 ukrainska hushåll solpaneler, jämfört till exempel med Tysklands 1,3 miljoner. Men deras antal kommer att växa även i Ukraina när kostnaderna sjunker.Källa: Kyiv Post