Egenproducerad el växer

Foto: Ecocraft

Solcellsleverantören Ecocraft expanderar sin verksamhet. Under 2018 ökade koncernen sin försäljning med  117 procent från en försäljning på 42 till 91 miljoner kronor 2018.

Under andra halvan av 2017 startade Ecocraft dotterbolaget Ecocraft Syd i Växjö samt etablerade ett säljkontor i Stockholm. Under 2018 har dessutom säljkontor startats i Malmö och Göteborg. Huvudkontoret i Eskilstuna har också utökat både personalstyrkan och antal funktioner avsevärt.

–  Jag är otroligt stolt över utvecklingen som skett inom Ecocraft under 2018. Vi har utökat personalstyrkan och vi finns idag representerade på sex orter. Trots att vi ökat omsättningen och personalstyrkan väldigt snabbt så har kvalitet och kundnöjdhet i fokus.  Vi ska kunna växa och fortfarande kunna tillgodose våra kunders önskemål, säger Oscar Gustavsson, vd på Ecocraft.