B&R expanderar solcellssystem

Bild: B&R.

Automationsspecialisten B&R har expanderat sitt solcellssystem och ökat sin kapacitet från 1 megawatt till 1.5 megawatt. Taket på företagets huvudkontor i Eggelsberg är numera hem för den största solenergianläggningen i Österrike . B&R använder den miljövänliga solenergin i egna produktionsanläggningar.

Med en kapacitet på 1.5 megawatt, är B&Rs solcellssystem den största självförbrukningsanläggning i sitt slag i Österrike idag.

B&R driftsatte den första delen av sitt solcellssystem i maj 2018. Med expansionen kommer anläggningen leverera 1,500 MWh klimatneutral solenergi varje år. Det motsvarar ungefär den årliga konsumtionen för 430 enfamiljshus. Den el som bolaget genererar matas direkt till egna produktionsanläggningar och används för att driva flera produktionslinjer. Solcellssystemet är installerat på taken till B&Rs produktionsanläggningar och täcker en yta på cirka 12,000 m².

 

 

B&Rs moderbolag ABB är involverat i initiativet Mission to Zero för att avskaffa beroendet av fossila bränslen. Med sina produkter och tjänster bidrar ABB till ökad hållbarhet i branschen. Mer än hälften av ABBs intäkter kommer från teknologier som motverkar orsakerna till klimatförändringen.