Danska forskare tar fram global solenergimodell

Foto: Lars Kruse/Aarhus Universitet

Solceller är världens snabbast framväxande förnybara energikälla och i ett framtida hållbart energisystem är det därför nödvändigt att känna till solcellernas prestanda - både lokalt, regionalt och globalt. Danska forskare vid Aarhus universitet har nu tagit fram modell för solenergipotentialen över hela världen och all data är fritt tillgänglig för alla som vill använda den.

– Vi har samlat in 38 års global solstrålnings-, väders- och temperaturdata med en spatial upplösning på 40 km x 40 km för hela världen och jämfört dem med historiska data för europeiska solcellssystem. Baserat på detta har vi tagit fram en exakt modell, som på global, regional och lokal nivå kan tala om hur bra ett solkraftverk skulle vara i den givna geografin, beroende på vilken typ av anläggning du använder. På detta sätt kan vi inte bara modellera en enda installation, utan hela länder eller kontinenternas energiproduktion från solceller. Det är av stor betydelse för hur framtida energisystem ska sättas ihop för att fungera optimalt, säger biträdande professor Marta Victoria, projektansvarig.

Resultaten har studien har publicerats i tidningen "Progress in Photovoltaics".