Ny solpark i Katrineholm för grön energi och hållbar framtid

Foto: Markus Spiske / Unsplash

Solid Vind & Sol, tillsammans med sin finansiella partner Opportun Capital Partners, har inlett byggandet av en ny solpark på 2,2 MW i Katrineholm. Detta projekt kommer att generera grön energi lokalt för företag i området och samtidigt bidra till en hållbar framtid genom att minska Sveriges koldioxidutsläpp.

Solparken byggs på mark som inte kan användas för andra produktiva ändamål och förväntas producera betydande mängder solenergi. Detta kommer att gynna både den lokala energiförsörjningen och ekonomin. Genom att använda tidigare outnyttjade markområden för energiproduktion, visar Solid Vind & Sol hur man innovativt och miljövänligt kan optimera användningen av befintliga resurser.

"Detta projekt är ett steg mot en grönare och mer lokal elproduktion, nära de platser där behovet finns", säger Thomas Ekelöf, VD för Solid Vind & Sol.

"Vi är glada att vara en del av detta projekt med Solid Vind & Sol. Denna solpark exemplifierar effektiv användning av mark som annars inte skulle vara produktiv, vilket främjar grön energiproduktion och stöder en hållbar framtid," säger David Alvarez, medgrundare och COO på Opportun Capital Partners.

Ett Power Purchase Agreement för den kommande produktionen finns tillgängligt på köpsolel.se.

Solid Vind & Sol är fast beslutna att fortsätta utveckla och implementera innovativa lösningar för att möta de växande behoven av hållbar energi.