En nyskapande installation av solenergi på gammal italiensk fabriksmark

Anläggningen, som beräknas producera cirka 1,41 GWh energi årligen, är fullt integrerad med nätet, vilket innebär att all producerad energi exporteras och säljs. Med denna modell bidrar projektet inte bara till regional energiförsörjning utan även till företagets intäkter. Foto: KOSTAL

I den soliga regionen Apulien i södra Italien, specifikt i provinsen Lecce, har företaget EPC Elettronica Italia genomfört ett banbrytande projekt inom solenergi. På en före detta tobaksfabrik har de etablerat ett avancerat solenergisystem med en kapacitet på 1 MWp, vilket utnyttjar byggnadens omfattande takyta på cirka 9 000 kvadratmeter som idealisk plattform för energiproduktion.

- Vi såg en unik möjlighet att utnyttja denna plats, med dess optimala förhållanden för solenergiutvinning, säger en talesperson för Elettronica Italia Service.

Innovativ teknik och ekonomisk hållbarhet

Systemet, som stöds av statliga incitament enligt det italienska FER-dekretet, använder sig av 20 KOSTAL PIKO CI-växelriktare med en kapacitet av 50 kW vardera. Dessa avancerade enheter är särskilt utformade för att maximera effektiviteten i solenergianläggningar genom att anpassa energiproduktionen till nätets behov.

- Växelriktarna är utrustade med en teknik som optimerar både produktion och försäljning av den el som genereras. Det minimerar drifts- och produktionskostnaderna, vilket är avgörande för projektets ekonomiska hållbarhet, förklarar en teknikspecialist på KOSTAL.

Långsiktig investering med globala ambitioner

Detta projekt är en del av EPC Elettronica Italias bredare strategi att etablera sig som en ledande aktör inom hållbar energiutveckling. Investeringen, som löper upp i flera hundratusen euro, är inte bara en ekonomisk satsning utan även en investering i miljön och framtida generationer.

- Vår anläggning i Lecce är ett exempel på hur vi kan skala upp och exportera vår teknologi internationellt, inte bara inom EU utan över hela världen, säger företagets VD.

Med detta steg har EPC Elettronica Italia inte bara återanvänt och omvandlat en nedlagd industribyggnad utan även tagit ett stort kliv mot att bidra till en mer hållbar och förnybar framtid.

Källor: KOSTAL & EPC Elettronica Italia