Soltech och Hylte Paper i energisamarbete

Projektet ska bland annat göra det möjligt för Hylte bruk att lagra egenproducerad grön el och använda den när behovet är som störst.

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions har ingått ett energisamarbete med pappersbruket Hylte Paper. Samarbetet består av ett flertal olika delar så som smart styrning, högspänningsutrustning, batterier, integration mot olika arbitrage, drift och underhåll samt andra tjänster.

Samarbetet påbörjas under senare delen av sommaren och affärsvärdet för Soltech väntas uppgå till över 250 miljoner kronor över 20 år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektet ska bland annat göra det möjligt för Hylte bruk att lagra egenproducerad grön el och använda den när behovet är som störst.

Hylte Paper har sedan tidigare en biopanna som bidragit med baskraft till elnätet. Nu är de också med och stöttar elnätet med flexibilitet, något som möjliggör utbyggnaden av sol- och vindkraft och är viktigt för att Sverige ska kunna vara ledande i den gröna omställningen.

 – Vi är mycket glada över att ingå ett långsiktigt strategiskt energisamarbete med Hylte Paper. Med tech och hållbarhet som affärsdrivande krafter bidrar vi till att en anrik industriaktör kan utveckla sin gröna energiförsörjning och samtidigt stötta elnätet, säger Rickard Lantz, Affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.