Nytt avtal öppnar för världens största Power-to-X-anläggning i Danmark

European Energy arbetar med en teknologi som kan omvandla elektricitet från sol- och vindkraft till andra former av energi. Det kallas för Power-to-X (PtX). PtX erbjuder en möjlighet att producera gröna drivmedel, till exempel e-metanol, som kan användas till att ersätta traditionella bränslen som bensin till bilar, lastbilar och flyg. Foto: European Energy

Energihandelsföretaget Danske Commodities och Solar Park Kassø, ett samriskföretag mellan European Energy och Mitsui, har tecknat ett avtal om att optimera driften av Kassøs Power-to-X-anläggning i södra Danmark. När den står klar kommer anläggningen att vara den största i sitt slag i världen, med en kapacitet att producera 32 000 ton e-metanol per år.

- Genom partnerskapet med Danske Commodities kan vi dra nytta av deras expertis inom energihandel för att maximera effektiviteten när Kassø-anläggningen startar senare i år. Detta är ett viktigt steg framåt i vår strävan att leverera hållbara energilösningar i stor skala, säger Knud Erik Andersen, VD på European Energy.

Anläggningen, som är belägen bredvid Kassøs solpark på 304 MW – den största i Norden – kommer att förse industriledare som Maersk med e-metanol för transport och mer hållbar plastproduktion.

Optimering och balansering av energiproduktion

Danske Commodities kommer att ansvara för att balansera och optimera elförbrukningen som krävs för att producera e-metanol vid anläggningen. Företaget har över 20 års erfarenhet av kraftbörshandel och ett fullt automatiserat algoritmiskt system.

- Vår erfarenhet och vår tekniska kapacitet gör oss till en ledande aktör för optimering av förnybara och flexibla energitillgångar. Det är spännande att nu lägga till den första Power-to-X-anläggningen i vår portfölj, säger Helle Østergaard Kristiansen, VD på Danske Commodities.

Det omfattande samarbetet innebär att Danske Commodities inte bara kommer att hantera produktionen från solparken, utan även konsumtionen från Power-to-X-anläggningen. Detta innebär att när solparken producerar mer energi än vad Power-to-X-anläggningen behöver, kommer överskottsenergin att säljas på marknaden. Omvänt, när anläggningen behöver mer energi än solparken kan producera, kommer nödvändig energi att köpas in från spotmarknaden.

Om Mitsui och European Energy

Mitsui, ett japanskt handels- och investeringsföretag, har verksamhet i över 60 länder och en affärsportfölj som sträcker sig över flera industrier. Företaget fokuserar på att stödja industrier med stabila leveranser av resurser och material, främja en global övergång till lågkol- och förnybar energi samt förbättra människors hälsa genom kvalitetsvård och näringsrik mat.

European Energy, grundat 2004 i Köpenhamn, utvecklar och bygger förnybara energiprojekt världen över. Företaget äger mer än 1,4 GW förnybara energiprojekter och har över 60 GW i sin projektportfölj i 28 länder.

Genom Danske Commodities och Solar Park Kassøs samarbete stärker företagen sin strategiska allians. 

Källa: European energy A/S