Nya solenergiprojekt lyser upp Västra Finland

Dessa initiativ är del av en större satsning på förnybar energi i regionen, som inte bara bidrar till att minska koldioxidutsläppen utan också stärker lokal energisäkerhet. Med dessa nya projekt tar Västra Finland ett stort steg mot en hållbarare framtid. Foto: Creative Commons Lic, PixaBay, kredit: JoseMalagonArenas

Solenergiföretaget Alight, baserat i Sverige, har planer på att bygga en solpark på 90 megawatt i Harjavalta. Projektet, som sträcker sig över 105 hektar, är beläget bara tre kilometer från Harjavaltas centrum. Företaget förbereder nu att lämna in en bygglovsansökan, med planer på att påbörja byggnationen under 2025 och inviga solparken 2027.

I Åbo har ett annat stort projekt initierats av det inhemska företaget 1komma5, som under de kommande två åren kommer att installera flera solenergisystem för Åbo stad. Den årliga investeringen uppskattas ligga mellan hundratusen och en miljon euro. Staden planerar att införskaffa mellan tre och tio nya solkraftverk, vilka ska installeras på offentliga byggnader i syfte att förbättra energieffektiviteten. Åbo siktar på att bli koldioxidneutralt till år 2029.

Alight – en ljusglimt i solenergibranschen

Alight har snabbt blivit en framträdande aktör inom solenergi i Europa genom att fokusera på storskaliga solenergiprojekt. Företagets verksamhet sträcker sig över flera länder och omfattar allt från planering och installation till driftsättning av solkraftverk. Genom att arbeta med lokala leverantörer och senaste tekniken strävar Alight efter att leverera hållbara och kostnadseffektiva solenergilösningar.

Fokus på lokal energiproduktion

Ett av de första projekten i Åbo är installationen av en solkraftsanläggning med en kapacitet på 100 kilowatt på taket till Impivaara simhall. Under soliga sommardagar förväntas anläggningen kunna producera över hälften av simhallens elförbrukning. Ett annat projekt som snart ser dagens ljus är installationen av ett solkraftverk på över tio kilowatt på taket till Halisten daghem.

Källa: Insinööri-lehti