Solkompaniet stärker kapitalbasen med 124 MSEK - AxSol ökar ägarandel

Foto: PM Nyemission

Solkompaniet har genomfört en nyemission som tillfört bolaget 124 MSEK i kapital. Till följd av detta har majoritetsägaren AxSol ökat sin ägarandel i Solkompaniet från cirka 60 procent till över 80 procent.

- Vi tror starkt på att storskalig solkraft kommer att spela en avgörande roll i energiomställningen och är glada över att ha ökat vår ägarandel i Solkompaniet. Det senaste året har varit betydligt mer utmanande för branschen jämfört med solinvesteringsboomen under 2022. Därför har det varit viktigt för oss som majoritetsägare att bidra med både kapital och engagemang. Vi är glada att ha kunnat delta i nyemissionen tillsammans med fler ägare, säger Marie Fossum Strannegård, vd för AxSol och styrelseordförande i Solkompaniet.

- Vi är stolta över att flera av våra större ägare fortsätter att stötta oss i vår utvecklingsresa mot att bli nordisk marknadsledare inom storskalig solkraft. De senaste månaderna har vi drivit ett aktivt omställningsarbete för att nå lönsam tillväxt. Jag ser nu fram emot att tillsammans med våra medarbetare, kunder och investerare fortsätta att förverkliga de största solkraftsprojekten i Norden och snabbt öka tillgången på fossilfri el, säger Thomas Sparrmo, vd för Solkompaniet.

För Solkompaniet innebär kapitaltillskottet fler möjligheter att investera i kundsamarbeten och utvecklingsprojekt, samtidigt som efterfrågan och marknadstillväxten förväntas öka de kommande åren.

Förutom AxSol har ytterligare tio delägare deltagit i nyemissionen, däribland grundare och medarbetare. Tillsammans innehar dessa ägare efter nyemissionen över 94 procent av aktierna.