Solid Vind & Sol expanderar i Smedjebacken

Befintliga solparken i Smedjebacken Foto: Solid Vind & Sol

Solid Vind & Sol, aktör inom förnybar energi,  medellar expansion av deras solenergiproduktion i Smedjebacken. Genom en nyligen undertecknad avsiktsförklaring har vi påbörjat utbyggnaden av två nya solparker, vilket kommer att öka vår kapacitet i Smedjebacken med ytterligare 0,75 MW. Denna expansion är en del av ett större initiativ som även innefattar utvecklingen av två ytterligare solparker med en sammanlagd effekt på 5,2 MW inom samma elområde. Utökningen av solparken i Smedjebacken kommer att omfattas av det befintliga PPA-avtalet.

Denna utökning kommer att stärka den lokala energiproduktionen med hållbar och grön energi. 

- Genom att utöka vår kapacitet i Smedjebacken kan vi möta den ökande efterfrågan på grön energi och bidra till en mer hållbar energiframtid, säger Thomas Ekelöf, VD på Solid Vind & Sol.