Solid Vind & Sol med lokalt producerad solenergi

Foto: Solid Sol

Solid Vind & Sol, en aktör inom förnybar energi, tillkännager att de har undertecknat ett 10-årigt avtal om elinköp (PPA) för sin solpark i Smedjebacken, vilken de äger tillsammans med Opportun Capital Partners AB. Detta avtal har ingåtts med ett svenskt börsnoterat företag och markerar en viktig milstolpe i strävan efter en hållbar framtid med lokalproducerad grön energi. PPA-avtalet har förmedlats via Köpsolel.se-plattformen.

Genom detta avtal kommer Solid Vind & Sol att leverera stabil och miljövänlig solenergi, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen och främja gröna energilösningar. Avtalet understryker företagets fokus på innovation och hållbarhet, samt deras förmåga att skapa skräddarsydda lösningar som uppfyller de specifika behoven hos stora energikonsumenter.

Vi är stolta över att se Solid Vind & Sol ta detta steg mot en mer hållbar energiframtid genom detta partnerskap och det 10-åriga elinköpsavtalet för solparken i Smedjebacken. Samarbetet med Opportun Capital Partners AB visar på företagets fasta engagemang för att driva utvecklingen inom förnybar energi och skapa verklig förändring. Genom att investera i och stödja initiativ som detta, vilket minskar koldioxidutsläppen och främjar gröna energilösningar, säger David Alvarez, Co-Founder & COO på Opportun Capital Partners.