Samrådsprocessen klar för Ilmatars solpark

Foto: Ilmatar

Samrådsprocessen är avslutad, och energibolaget Ilmatar fortsätter nu med sin ansökan om miljötillstånd för solparken Tönnersjö, belägen på 450 hektar utanför Halmstad i Hallands län.

– Solel är den energikälla som kan växa snabbast. Med denna ansökan når Ilmatar över 1 GW i tillståndsansökningar för solenergi i Sverige – en betydande kapacitetsökning som snabbt kan byggas, säger Robert Wedmo, tillståndschef på Ilmatar.

Projektplaneringen för solparken Tönnersjö inleddes 2022 när Ilmatar ingick ett arrendeavtal med skogsägaren Silvestica Green Forest. Efter genomförd naturvärdesinventering och samrådsprocess har ansökan om miljötillstånd nu skickats till länsstyrelsen i Halland. Med en möjlig produktion på över 450 MW kan solparken i Tönnersjö förse över 23 000 hushåll med energi.

– Solparken kommer att kopplas direkt till stamnätet och ge ett betydande bidrag där det behövs mest – i elområde 4, säger Robert Wedmo.

När ansökan om tillstånd för Tönnersjö har lämnats in, når Ilmatar en milstolpe på över 1 GW i ansökningar till myndigheter, främst i södra Sverige, där behovet av ny energiproduktion är stort.

Området för Tönnersjö solpark består främst av produktionsskog som är redo att avverkas, och områden med höga naturvärden har uteslutits från projektlayouten. På områden med låga naturvärden kan rätt åtgärder främja biologisk mångfald genom etablering av solenergiproduktion.

– I Tönnersjö återskapar vi delar av det förlorade halländska hedlandskapet samtidigt som solcellsparken producerar ren energi, säger Robert Wedmo.