Grönare sjötransporter: Enpal satsar på biobränsle för solpanelstransport

Transport av solpaneler på havets vågor med hjälp av biobränsle är en bra ide anser paneltillverkaren Enpal. Bild: Arkivbild

Solenergiföretaget Enpal planerar att frakta sina solpaneler över haven med biobränsle, i ett försök att minska sin klimatpåverkan. I samarbete med logistikföretaget Forto, som erbjuder sjötransport med biobränsle som en tilläggstjänst, tar Enpal ett steg mot en mer hållbar logistiklösning.

Genom detta arrangemang ersätts fossila bränslen med biobränsle för att reducera transporternas koldioxidutsläpp på ett bilansiellt sätt. Kunden, i detta fall Enpal, tilldelas ett certifikat som verifierar den exakta utsläppsminskningen, utfärdat av oberoende revisorer enligt Forto.

Biobränsle krävs för transporten

Biobränslet framställs av återvunnet matolja, restprodukter och industriavfall, vilket leder till en dramatisk minskning av växthusgasutsläpp med 84 procent jämfört med traditionella marina fossila bränslen. För att kompensera för 100 procent av sina sjöfraktutsläpp köper Enpal mer biobränsle än vad som faktiskt krävs för transporten av deras produkter. Företaget arbetar även med att analysera sin totala koldioxidfotavtryck för att kunna fastställa tydliga, mätbara och jämförbara mål för utsläppsreduktion och utforma en strategi mot netto-nollutsläpp.

Forto är inte ensamt om att erbjuda transporttjänster med biobränsle; DB Schenker transporterar exempelvis Volvos bilar över Atlanten till amerikanska kunder med hjälp av biosprit.

Koldioxidutläpp ska minskas

Internationell sjöfart står inför begränsade alternativ när det gäller alternativa bränslen eller drivkoncept. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har satt upp mål som ligger bakom de flesta nationers klimatmål. Under sommaren 2023 fastställdes dock målet att minska de årliga växthusgasutsläppen från internationell sjöfart med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2008, med ett absolut minimum på 20 procent. Till 2040 är målet en minskning på 80 procent, med ett absolut minimum på 70 procent. Förutom biobränsle ses grönt ammoniak som ett lovande alternativ för sjöfartens framtid.

Källa: Enpal/ Forto