Foyen säkrar seger för Eolus i tvist om solcellspark

Foto: Foyen

Foyen har framgångsrikt representerat Eolus i Mark- och miljödomstolen gällande etableringen av en solcellspark med en samlad kapacitet på 2 MW i Båstads kommun. Genom en samlad bedömning har domstolen konstaterat att platsen är lämplig, trots användningen av jordbruksmark, och att länsstyrelsens beslut att förhindra uppförandet av solcellsparken saknar grund.

Eolus är specialiserade på att planera, bygga och förvalta investeringsprojekt inom förnybar energiproduktion, såsom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi och energilagring.

Foyens team, under ledning av advokat/partner Pia Pehrson, inkluderade biträdande jurister Björn Eriksson, Mathias Kågell-Landgren och Fredrik Jonasson.