Solenergimål uppnått i Tyskland, men vindkraft ligger efter

Solenergin är starkare i södra Tyskland, med Bayern och Baden-Württemberg som ledande regioner både i total kapacitet och kapacitet per kvadratkilometer. Niedersachsen placerar sig på fjärde plats totalt sett, men sist i förhållande till landets storlek. Bild: Arkivbild

I Tyskland har regeringens satsning på energiomställning för att minska klimatpåverkan lett till blandade resultat. Målet var, enligt tv-sändaren NDR, att 80 procent av Tysklands elektricitet ska komma från förnybara källor till 2030.

Enligt planerna skulle vindkraftverk med en kapacitet på 6,9 gigawatt byggas under 2023, men endast anläggningar med mindre än 0,1 gigawatt har upprättats, vilket är långt från målet. Däremot har solenergimålet för 2024 på 13 gigawatt redan uppnåtts med 0,4 gigawatt, vilket motsvarar cirka tre procent av målet.

Solenergin nådde målet

Regeringen har fastställt specifika årliga utbyggnadsmål för både vind- och solenergi, men vindkraften har hittills inte uppnått dessa mål. Under 2023 uppnådde vindkraften endast 1,3 gigawatt av det planerade målet, medan solenergin överträffade sitt årliga mål med 6,8 gigawatt.

Delstaterna Niedersachsen och Schleswig-Holstein är ledande inom vindenergi i Tyskland, med Schleswig-Holstein som det främsta området i förhållande till dess yta. Tillsammans står dessa norra delstater för nästan 40 procent av Tysklands vindkraftskapacitet, trots att de utgör mindre än 20 procent av landets yta. Emden i Niedersachsen och Nordfriesland i Schleswig-Holstein är de områden med högst vindkraftskapacitet per kvadratmeter.

Stora avstånd

Mecklenburg-Vorpommern ligger i mitten av skalan för vindkraftsutvecklingen, där endast ett fåtal nya vindkraftverk uppförts under 2022 och 2023, på grund av långa godkännandeprocesser för nya anläggningar. I Bayern är politiska regleringar ett hinder för vindkraftsutbyggnad då vindkraftverk måste placeras med stora avstånd från bostadsområden.

Även om norra Tyskland ligger efter i solenergiproduktionen, är det en föregångare när det gäller små solanläggningar för balkonger och hustak. Dessa mini-solaranläggningar är särskilt populära i norra delen av landet.

Källa: NDR