Solceller - En miljövänlig och ekonomisk Investering

Foto: Pexels

Efter en vinter med historiskt höga elpriser och en sommar med oväntat låga priser, råder det stor osäkerhet kring framtida elprisutveckling. En sak är dock säker: elförbrukningen förväntas fördubblas, samtidigt som det tar tid att etablera ny elproduktion. Det råder ingen tvekan om att solenergi är den snabbaste och mest kostnadseffektiva energikällan att utveckla, även om det finns tvivel om dess lönsamhet när spotpriserna är låga eller till och med noll. "Det är inte sant. Även vid nollpris resulterar solenergi i en besparing på 35-40 öre per producerad kWh", hävdar Jonas Weissglas, marknadschef på EnergiEngagemang.

Elpriserna har varit ett hett ämne de senaste åren, och energiförsörjningsfrågor har därför blivit högt prioriterade. Detta har lett till en ökad efterfrågan på solceller. Intresset har ökat betydligt, inte bara bland privatpersoner, utan även bland företag. Det beror inte bara på miljövänliga incitament utan framför allt på att det är en ekonomiskt fördelaktig investering. Solcellsmarknaden har växt med cirka 50 procent årligen de senaste tio åren, enligt Jonas Weissglas.

Oavsett elpriset kommer varje kWh att kosta när man köper den från ett elbolag. När man istället investerar i solenergi, motsvarar investeringskostnaden, fördelat över den ungefärliga livslängden på 30 år, 30–35 öre per kWh. När man köper elektricitet från ett elbolag, utöver det aktuella elpriset, tillkommer energiskatt och en rörlig nätavgift. Efter en kommande höjning av energiskatten kommer dessa avgifter vara 42,8 öre respektive 27 öre per kWh. Det innebär att besparingen per självproducerad kWh kommer att vara cirka 35-40 öre även om elpriset är noll.

På kort sikt råder osäkerhet kring framtida elpriser med betydande fluktuationer, men långsiktiga prognoser pekar mot generellt högre priser för att möta den förväntade ökningen av elförbrukningen i Sverige. Lönsamheten att producera egen el med solceller förväntas därför vara mycket god framöver, enligt Tomas Lundgren, projektutvecklingschef på EnergiEngagemang.

Andelen solenergi i den totala elproduktionen i Sverige beräknas i år överstiga två procent. Det finns stor potential för ytterligare tillväxt för solceller, särskilt om vi ser framåt. Energiförbrukningen förväntas fortsätta öka, och prognoser visar på en fördubbling fram till 2040, både i Sverige och globalt sett. Solenergi är den snabbaste och mest kostnadseffektiva energiformen att utveckla och har en av de lägsta kostnaderna per kWh, påpekar Jonas.

Teknologiska framsteg, storskaliga batterilösningar och vätgasproduktion stärker ytterligare solkraftens potential. Så oavsett om elpriserna stiger eller sjunker, är investeringar i solceller en lönsam affär både för miljön och plånboken.