Ny kartläggning - Många solparker väntar på besked

Foto: Pexels

Under det första halvåret 2023 godkände länsstyrelserna 107 nya markbaserade solparker, som tillsammans har en elproduktion motsvarande hushållselen i 113 000 villor. Samtidigt väntar solparker med en årlig elproduktion motsvarande en större havsbaserad vindpark eller en kärnkraftsreaktor på besked från länsstyrelserna, visar en ny kartläggning från Nätverket för solparker.

– Solkraften kan byggas ut snabbare än något annat energislag. Om de solparker som väntar på besked får klartecken nu kan de bidra till sänkta elpriser redan om 12–18 månader, vilket skulle göra stor skillnad för alla de hushåll och företag som pressas av ökande kostnader, säger Madeleine van der Veer, talesperson för Nätverket för solparker.

Under första halvåret 2023 godkände länsstyrelserna 107 solparker med en total årlig elproduktion på 0,6 terawattimmar (TWh), motsvarande elanvändningen i 113 000 villor, enligt kartläggning genomförd av Nätverket för solparker. Samtidigt inkom 219 nya anmälningar för samråd gällande solparker vilket är 60 procent fler än som inkom under samma period 2022.

– Sverige har ett skriande behov av mer elproduktion och solen är redo att leverera. Nu behöver politikerna besluta om en nationell strategi för solkraft för att se till att prövningsprocesser och möjligheten att ansluta till elnätet inte bromsar utvecklingen, säger Madeleine van der Veer.

Vid halvårsskiftet väntade totalt 252 ärenden på beslut från länsstyrelserna. Dessa parker skulle kunna producera 7,2 TWh el per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 1,4 miljoner villor – eller den årliga elproduktionen i en stor havsbaserad vindpark eller en kärnkraftsreaktor.

– Solkraften är ett energislag att räkna med och företagen står i kö för att investera i stor skala. Inte minst i södra Sverige, där behovet är som störst, finns en enorm potential att öka elproduktionen genom snabba tillstånd för solparker, säger Madeleine van der Veer.

Fem fakta om solparker

1. Solkraften pressar elpriset
Enligt en rapport från Sweco skulle en utbyggnad av 12 TWh solkraft, innebära att elpriset minskar med 27-31 öre/kWh i södra Sverige, vilket är på samma nivå som vid motsvarande utbyggnad av kärnkraft eller havsbaserad vindkraft. 

2. Goda solförhållanden i Sverige
Elutbytet från solceller är lika stort i södra Sverige och längs kusterna i norra Sverige som i Danmark Nederländerna och norra Tyskland. Svalare temperaturer ökar solcellernas verkningsgrad.

3. Solparker kan kombineras med jordbruk och djurhållning
Solparker kan kombineras med både odling och djurhållning. Det kan exempelvis vara vallodling med regelbunden skörd, långliggande vall med ängsliknande slåtter, grönsaksodling eller bete.

4. En tillfällig installation
Solparker är tillfälliga installationer som inte kräver permanenta ingrepp på marken. När solpanelerna är färdiganvända och plockas ner kan marken åter användas för fullskalig jordbruksproduktion.

5. Solparker ger stor klimatnytta
För solceller som installeras i norra Europa tar det bara drygt ett år att producera lika mycket energi som förbrukats i tillverkningsfasen, enligt en studie från Fraunhoferinstitutet. För varje TWh solel kan utsläppen minska lika mycket som utsläppen från alla bilar i Stockholm (cirka 370 000 bilar).

Jämförelsen med villor baseras på att användningen av hushållsel i villor uppgår till cirka 5 000 kWh enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Om kartläggningen
Kartläggningen av solparker omfattar anmälningar om samråd eller tillståndsansökningar som inkommit till länsstyrelserna under perioden 1 januari 2019–30 juni 2023. Samtliga relevanta handlingar har begärts ut från landets 21 länsstyrelser och kartläggningen baseras på det underlag som lämnats av länsstyrelserna.

I tabellen nedan redovisas hur anmälningarna fördelar sig per län och den sammanlagda möjliga elproduktionen från anläggningarna i respektive län.

bild
Källa: Nätverket för solparker