Turn Energy fortsätter att expandera i Sverige

Foto: Pexels

Solenergiaktören Turn Energy har under perioden 1 januari till 31 juli 2023 erhållit flest gynnande samrådsbeslut från länsstyrelserna för solparksprojekt i landet. Under perioden har företaget fått möjlighet att bygga solcellsparker på en total yta om cirka 186 hektar. Dessutom har Turn Energy ökat sin personalstyrka med 70 procent sedan början av 2023.

Genom att använda lågproducerande mark till att producera solkraft kan Turn Energy förse Sverige med god energi. Företaget bygger, äger och förvaltar solcellsparker och säljer vidare energin till svenska företag. Målet är att Turn Energy ska stå för 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige till 2028. Nu visar data från länsstyrelserna att bolaget redan är på god väg att bli ledande i Sverige.

Turn Energy har erhållit flest gynnande beslut från länsstyrelserna på solparksprojekt i landet under det första halvåret av 2023. Ett gynnande samrådsbeslut innebär att länsstyrelsen inte har några invändningar på ett specifikt solparksprojekt.

– Vi är den aktör som under första halvan av 2023 fått möjlighet av Länsstyrelserna att bygga mest i Sverige. Det visar att vi har förmåga att leverera på vårt åtagande att minska Sveriges beroende av fossila energikällor och skapa mer god energi för en hållbar framtid, säger Kenny Fogel, VD på Turn Energy.

bild
Kenny Fogel, VD på Turn Energy. Foto: Turn Energy.

Turn Energy behöver utöka sitt team av medarbetare till över 100 personer de kommande fem åren för att nå sina tillväxtmål. Företaget är redan på god väg och har utökat sin personalstyrka från 20 anställa i början av året, till 34 medarbetare i slutet av augusti. Det innebär en ökning på 70 procent.

– Den ökade personalstyrkan är ett tydligt tecken på vår starka tillväxt. Nu ligger fokus på att fortsatt hitta den bästa talangen, nå ut till fler markägare som är intresserade av att arrendera ut sin mark till att producera solenergi och samtidigt finna företag som vill köpa energin av oss. Vi har minst sagt en spännande tid framför oss och resan har bara börjat, säger Kenny Fogel.

Inom den närmsta tiden kommer Turn Energy att inleda byggandet av flertalet solcellsparker i landet, bland annat i Vingåker och Vadstena.