Tidigare soptipp utanför Storuman blir solcellspark

Foto: Pexels

Elhandelsbolaget Storuman Energi har fått klartecken från kommunen att anlägga en solcellspark på den tidigare soptippen vid Kungavägen utanför Storuman. Initiativet blir elhandelsbolagets första elproduktionsanläggning och innebär en investering på drygt 12,4 MSEK.

Solcellsparken förväntas ha en produktionskapacitet på 1 713 MWh och stå färdig i maj 2024. Initiativet tar tillvara annars obrukbar mark som inte går att återställa eller sanera för normal användning. Nu kan den före detta sopstationen användas för hållbar och förnyelsebar elproduktion som kommer både invånare och Storuman Energis kunder till godo.

Storuman Energi har stort fokus på att skapa innovativa lösningar för elmarknaden med ett starkt hållbarhetsengagemang. Med solcellsparken går företaget också från att vara ett rent elhandelsbolag till att också bli elproducent. 

- Vi har under flera år jobbat för att utmana och skapa innovation inom elbranschen, varför vi är extra stolta över att nu också ta obrukbar mark i anspråk för att kunna öka produktionskapaciteten av förnyelsebar energi i Sverige, säger Måns Borgström, vd Storuman Energi. 

bild
Måns Borgström, vd på Storuman Energi. Foto: Storuman Energi

Solcellsparken ägs av Storuman Energi och anläggs av Svea Solar. Storuman kommun har varit mycket positiva till och stöttande i projektet. 

- Det är glädjande att vi nu kan starta detta innovativa och hållbara projekt där vi tar obrukbar mark i anspråk för att skapa mer hållbar energi, en fråga som är högaktuell för våra kommunmedborgare såväl som för hela landet, säger Peter Persson, kommunchef Storuman Kommun.

Det första spadtaget kommer tas under våren 2024 och arbetet beräknas vara klart i maj 2024. Den producerade förnyelsebara elen kommer komma Storman Energis kunder till godo.