Debatt - Mindre byråkrati och fler byggstarter för svensk solkraft

Christian Gustafsson, VD Ilmatar Solar . Foto: Ilmatar Solar

Nyligen gick att läsa om en aktör i energibranschen som tecknat avtal gällande en investering på 10 miljarder i nya solcellsparker. Detta är strålande nyheter, inte minst då energibranschen gemensamt behöver få upp storskalig solenergi på agendan som ett viktigt komplement för energiproduktionen. I en offentlig debatt där vind, vatten och kärnkraft lyfts fram som fossilfria alternativ har solen lyst med sin frånvaro. Storskalig solkraft är idag både kostnads- och effektivitetsmässigt en viktig del av den förnybara energimixen för att möta framtidens enorma energibehov. 

Näringslivet på såväl köpar- som säljarsidan står mer än redo att gasa och sätta Sverige på kartan som ledande inom storskalig solenergi - det är tydligt inte minst givet miljardavtalet som offentliggjordes häromdagen. Däremot är det mindre tydligt när parken eller parkerna ifråga ska stå klara och när ska köparen i avtalet kommer att kunna få sin el levererad. Och varför publiceras det inte fler artiklar om invigningar av storskaliga solcellsparker? 

Det är inte brist på vare sig vilja eller finansiering för att bygga storskaliga solcellsparker. Vi på Ilmatar har exempelvis idag arrendeavtal för storskaliga parker som motsvarar en produktion på 4.1 TWh, eller 205 000 villors årsförbrukning av energi. Pengarna finns, viljan hos markägare och elköpare likaså.

Nej, det är hos länsstyrelserna det tar stopp då tillståndsgivningsprocessen drar ut på tiden. Länsstyrelserna är inga bovar i dramat, tvärtom visar en nyligen gjord undersökning att många länsstyrelser ser att storskaliga solcellsparker kan bidra till de uppsatta klimatmålen. Problemet är istället att det i dags saknas tydlig lagstiftningen kring hur länsstyrelserna ska hantera ansökningar och ge tillstånd. Är parken lagtekniskt att betrakta som en skogsbilväg eller ett oljeraffinaderi? Frågan kan verka absurd men så olika tolkar olika länsstyrelser sitt uppdrag. Det skapar en osäkerhet för hela solenergimarknaden där länsstyrelserna till och med själva bett om tydligare riktlinjer. 

Energimyndigheten och Svenskt Näringsliv spår att elbehovet i Sverige kan ha dubblerats redan 2035 – och då behövs alla fossilfria energikällor. Solcellsparker genererar som mest el när andra förnybara källor producerar som minst, det vill säga på sommarens soliga dagar när det blåser lite, vattenkraften går på lågvarv och kärnkraftverken ofta genomgår revision.

Energiförsörjningen måste ses som ett nationellt riksintresse och tillståndsansökan för att bygga storskaliga solcellsparker måste gå fortare. Det är dags att förenkla byråkratin och börja bygga — för att Sverige behöver det! 

Christian Gustafsson, VD Ilmatar Solar AB

Robert Wedmo, Utvecklingschef Ilmatar Solar AB