Grönt ljus för Smålands största solpark

Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland. Foto: European Energy

Solparken i Hästhagen utanför Vislanda i Alvesta kommun har fått klartecken att börja byggas. European Energy välkomnar beslutet från Länsstyrelsen i Kronoberg och påbörjar nu nästa steg med slutprojektering och markförberedelser. När parken står färdig kommer den att leverera fossilfri el motsvarande behovet av hushållsel för 15 000 villor. Ett betydande bidrag i den gröna omställningen och en viktig del i att pressa elpriserna.

- Vi är väldigt nöjda med beskedet. Vi såg redan från början att förutsättningarna för en solpark här är mycket goda. Nu kan vi gå vidare i processen för att förverkliga Hästhagen PV och bidra till ett mer hållbart samhälle genom att leverera grön och billig el, säger Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland.  

Det finns ett stort behov av ny elproduktion i södra Sverige för att klara den gröna omställningen och motverka de höga elpriserna. Solparker möter det behovet och är en bra pusselbit i energimixen.För Hästhagens del inleds nu arbetet med att etablera en nätanslutning, slutprojektering och markförberedelser innan solpanelerna kan börja sättas upp. Målet är att parken ska vara klar och kunna producera el till nätet under hösten 2024 eller våren 2025.   

- Solparken i Hästhagen kommer att bidra till mervärden för lokalsamhället, bland annat genom att vi använder lokala entreprenörer i så stor utsträckning som möjligt både för byggnation och underhåll. Vi tittar även på insatser för att stärka den biologiska mångfalden i området och för samtal med Alvesta kommun om hur vi kan bidra till olika typer av lokal utveckling, säger Peter Braun.  

Fakta Hästhagen 
Var: Fastigheten Hästhagen 2:1 sydost om Vislanda, Alvesta kommun i Kronobergs län.  
Området: Omfattar 98 hektar av en torvtäkt där produktionen är avslutad och det växer skog. Cirka en tredjedel av marken kommer att täckas med solceller.  
Produktion: 77,6 GWh per år vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för 15 000 villor.