Solfångare installerade hos Carlsberg Group i Grekland testkörs av Absolicon

Foto: Absolicon

Det krävs nästan tre gånger så mycket värme som el för att Carlsberg Group ska kunna producera sitt öl. Som förberedelse för en ettårig pilot med Absolicon har Carlsberg installerat solfångare för att generera ånga på sin anläggning Olympic Brewery, i Sindos, Salonika. Genom att generera värme från solen i stället för naturgas räknar Carlsberg med att spara cirka 70 ton CO 2-utsläpp under det ettåriga pilotprojektet.

Bryggeriindustrin är mycket värmeintensiv, med lågtemperaturapplikationer som dominerar energibehovet. Absolicons patenterade teknik, med en driftstemperatur på upp till 160 °C värme och 8 bar ånga, uppfyller dryckesmarknadens termiska energibehov och ger en konkurrenskraftig och hållbar värmelösning med hjälp av solresurser.

I linje med Carlsberg Groups ambitiösa ESG-program, Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), härrör piloten från Carlsbergs åtagande att hjälpa till att mildra effekterna av klimatförändringar genom att införliva förnybar energi i sina produktionsprocesser. Carlsbergs hållbarhetsmål inkluderar noll koldioxidutsläpp på sina bryggerier till 2030 och en netto noll värdekedja till 2040. Koncernen ser piloten som ett exempel på hur dess bryggerier, liksom andra bryggerier, kan minska och eliminera beroendet av fossila bränslen.

Under 2021 tecknade Absolicon och Carlsberg Group ett avtal om att installera ett pilotsolfångarfält vid Olympic Brewery-anläggningen 2022. Hösten 2022 installerades solfältet och ångproduktionen testades framgångsrikt på plats i Sindos, Grekland. Full drift av solfältet planeras 2023.