Otovo lanserar markinstallerade solceller för privatpersoner

Vida Wachtmeister, VD på Otovo i Sverige. FotoL Otovo

I en tid av dyra elräkningar intresserar sig allt fler för att installera solceller på taket men en del hindras av anledningar som komplicerade regelverk eller opassande hustak. Nu lanserar Otovo markinstallationer för att erbjuda solceller till fler. Till följd av regler och kommunala bygglovskrav, eller andra utmaningar med hustakets utformning, skick eller väderstreck, hindras privatpersoner från att kunna skaffa solceller. För att tillgängliggöra solceller för fler lanserar Otovo nu markinstallationer så att de som inte har möjlighet att installera paneler på taket kan göra det på sin tomtmark i stället.

– Vi har gått in i ett nytt år med fortsatt dyra elpriser och att börja producera egen solenergi är ett sätt för privatpersoner att dra ner på sina elkostnader. Alla bör ha möjligheten att påverka sina elräkningar, oavsett område och hustak, säger Vida Wachtmeister, VD på Otovo i Sverige.

Vid markinstallationer är lutningen eller takyta på taket inte längre något att förhålla sig till. Solcellerna kan med fördel placeras på den plats på tomten som ger mest ström för pengarna. Alla solceller oavsett placering går att få genom Otovos abonnemangstjänst, vilket innebär att man abonnerar solcellerna istället för att köpa dem och då undviker en hög startkostnad.

– Den ekonomiska aspekten är en vanlig orsak till att personer drar sig från att skaffa solceller, där abonnemangstjänsten kan underlätta beslutet för många. Vi arbetar ständigt mot att demokratisera solcellsmarknaden och göra det enklare för alla att använda billigare och mer miljövänlig el, säger Vida Wachtmeister.