SENS går vidare med solkrafts- och batteripark i Filipstad

Foto: Pexels

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har signerat ett arrendeavtal med Filipstads kommun avseende byggnation av en solcellspark med batterilagring beläget utanför Filipstad. Totalt uppskattas hela projektet uppnå en effekt om 45 MW.

SENS fördjupar samarbetet ytterligare med Filipstads kommun, där ett nytt energikluster börjar formas allteftersom fler initiativ har initierats under den senaste perioden. Idag har SENS signerat ett arrendeavtal med Filipstads kommun som avser ett nytt projekt vilket omfattar en kombinerad solcells- och batterilösning. Ytan sträcker sig över 23 hektar (230 000 m2) där det planeras att upprätta ca 20 MW solkraft och 25 MW batterilagring. Projektet är lokaliserat strax söder om Filipstads industriområde, där även större industriella aktörer ligger. Projektet ingår i den storsatsning på hållbara energilösningar som görs i Filipstad.

Den nya anläggningen, kommer att tillsammans med SENS energilagringsprojekt Värmlandsbergsgruvan, skapa ett energikluster i regionen. Det signerade arrendeavtalet med Filipstads kommun säkerställer att projektet nu går in i en mer aktiv utvecklingsfas. Första stegen tas omgående och byggnationen av solcellsparken bedöms påbörjas inom    6-12 månader när de slutgiltiga projekträttigheterna för att upprätta och operera solkrafts- och batteriprojekt är på plats.