Byggnation av projekt “Skogsmusen” på 14 MW inleds i Jönköpings län

Illustration: Sunna

Som ett första steg mot målet att bygga 1 gigawatt produktion av solenergi innan 2030 har Sunna nu säkrat alla nödvändiga tillstånd för att starta byggprocessen för företagets första storskaliga solpark. Projekt “Skogsmusen” med placering utanför Gislaved i Jönköpings län kommer att byggas på en yta om cirka 20 hektar med en total effekt på 14 megawatt.

“Det här är vår första solpark och vi är otroligt glada över att kunna leverera ett projekt i den här storleken som kommer generera förnyelsebar energi i minst 30 år framöver. Det känns extra viktigt i en tid där vi alla måste ta ansvar både för vårt gemensamma energibehov och hur vi påverkar klimatet”, säger Sunnas VD Marcus Qviberg.

En rad insatser kommer att genomföras för att främja den biologiska mångfalden på platsen. Solcellsparker i sig kan gynna många markhäckande fåglar som kan söka skugga och skydd från rovdjur under solpanelerna. Den blivande parken kommer inte att stängslas in utan hållas öppen i syfte att säkerställa att djurliv fortsatt kan röra sig fritt inom och genom området.

“Marken har för mig som markägare ett väldigt lågt värde sett från ett produktionsperspektiv. Att då ta den i anspråk och skapa lokalt producerad solkraft känns helt rätt. På gården har vi även lokalt producerad mjölk från vårt företag Henja Mjölk, och i och med det känns lokalt producerad el som ett helrätt komplement. Samarbetet med Sunna har varit klockrent från start och vi har en fantastiskt fin dialog”, säger markägaren Johan Gustavsson.

Sunna Group planerar att inleda byggnationen under våren 2023 och beräknar att solparken ska vara igång till sommaren. Projektet utvecklas samarbete med det kommunala elnätsbolaget Gislaved Energi och den årliga produktionen beräknas till 15 miljoner kWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för mer än 3000 villor.

Samrådsanmälan har tagits fram i samarbete med miljökonsulter från Envigo. ”Vi tackar Sunna Group för förtroendet att ha fått hjälpt till med denna samrådsanmälan. Ett gott teamwork ledde till positivt beslut. Det är alltid roligt att hjälpa våra kunder med projekt för en hållbar framtid!” säger Linnéa Andersson, konsultchef på Envigo. Fakta: Projekt Skogsmusen Storlek 20 hektar Effekt 14 MW Produktion 15 000 000 kWh per år, motsvarande hushållsel för 3 000 villor Plats Gislaved, Jönköpings län Byggstart våren 2023 Driftsättning sommaren 2023