Uppsala universitet får två nya kompetenscentrum inom solenergi och kärnteknik

Bild: Wikimedia

Uppsala universitet kommer att koordinera två nya kompetenscentrum för hållbara energisystem, det står klart när Energimyndigheten nu berättat vilka förslag de kommer att stötta med finansiering. Dessutom medverkar universitetets forskare i flera centrum som koordineras av andra lärosäten.

– Det är ett fantastiskt roligt besked. Energi är ett brett styrkeområde på Uppsala universitet sedan många år och bredden syns i de sju centrumen vi nu kommer delta i eller koordinera, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

Modellen med kompetenscentrum innebär ett nära samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Finansieringen av de nya centrumen är också delad mellan dessa tre parter.

Uppsala universitet koordinerar centrumen ANItA och SOLVE.

ANItA (Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning) kommer att samla en stor del av svensk industriell och akademisk kärnteknisk kompetens för att stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad strategi för införande av små modulära reaktorer i Sverige. Koordinator är Ane Håkansson, professor vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet.

SOLVE (Solelforskningscentrum Sverige) skapas som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrumets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Koordinator är Marika Edoff, professor vid institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet.

– I dessa kompetenscentrum kan vi bedriva forskning i samarbete med många aktörer och stärka kompetensförsörjningen för det hållbara energisystemet. Det är särskilt roligt att vi får koordinera centrum inom solceller och kärnteknik – områden där vi länge legat i framkant. Vi ser också möjligheter till synergier med vårt befintliga kompetenscentrum inom batterier och övriga centrum inom till exempel elektromobilitet, säger Charlotte Platzer Björkman, ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.