Detta står högst upp på bostadsrättsägarens önskelista

Foto: Bill Mead/Unsplash

Hållbarhet är ett ständigt diskuterat ämne i samhällsdebatten och en högst relevant fråga för landets bostadsrättsföreningar. Men vilka hållbara investeringar vill bostadsrättsägarna att deras förening satsar på? SBC, Sveriges Bostadsrättscentrums rapport visar att solceller hamnar högst på listan.

Så många som 42 procent av landets bostadsrättsägare vill att deras förening installerar solceller som hållbarhetsinvestering. Det visar SBC, Sveriges Bostadsrättscentrums rapport där över 1 000 bostadsrättsägare i landet har fått svara på vilka hållbara investeringar de vill att deras förening satsar på. Laddstationer till elbilen hamnar på andra plats på önskelistan med 24 procent. Därefter kommer möjligheten till att källsortera och kompostera, vilket är något som 19 procent av Sveriges bostadsrättsägare önskar sig.

– När vi pratar med våra medlemsföreningar märker vi att fler och fler väljer att satsa mer på hållbara investeringar. Något som vi tycker är mycket positivt då vi arbetar proaktivt för att minimera miljöbelastningen med visionen att skapa livskvalitet för våra kunder genom en långsikitg, medveten och hållbar fastighetsförvaltning, säger David Jost, Chef för projektledning på SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum.

– För de bostadsrättsföreningar som planerar att installera solceller eller laddstolpar är ett första steg att beställa en oberoende förstudie som fungerar som beslutsunderlag för en kommande investering. Något som kan vara bra att känna till är att det tidigare stödet för solceller från och med i år ersatts med skatteavdrag vilket innebär att man som bostadsrättsförening inte längre kan söka investeringsstöd. Däremot kan man få skattereduktion för den överskottsel man levererar till elnät, säger David Jost, Chef för projektledning på SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum.

Unga vill satsa på odlingsmöjligheter
När det kommer till önskan om odlingsmöjligheter skiljer det sig en hel del generationer mellan. Det är faktiskt främst unga vuxna i åldern 18–30 år som vill att deras föreningar ska ge dem möjligheten att utnyttja sina gröna fingrar. Hela 26 procent i åldersgruppen svarar att de vill se odlingsmöjligheter. Bland de i åldern 51–65 år är det endast hälften så många, 13 procent, som önskar detta.

Topplista: Här är de hållbara investeringar som bostadsrättsägare vill se i deras förening

1. Solceller
2. Laddstationer till elbilen
3. Kompost/källsortering
4. Odlingsmöjligheter
5. Matavfallsinsamling