Otovos försäljning rekordstark till följd av stigande elpriser

Bild: Wikimedia

Otovo redovisar ett rekordresultat för tredje kvartalet 2021. Det stadigt ökande Intresset för att installera solceller visar sig genom att offertförfrågningarna rasar in. Under kvartalet kontaktade 30 000 potentiella kunder Otovo för en prisförfrågan. I Sverige mer än fördubblades förfrågningarna jämfört med samma kvartal förra året. Fler och fler ser fördelarna med solceller när elpriserna stiger och i Sverige kan man även se en tydlig koppling till det förenklade solcellsstödet.

• Intäkterna ökade med 192% årligen till 89,5 miljoner kronor

• Värdet för sålda projekt ökade med 325% årligen till 136,7 miljoner kronor (1 470 enheter)

• Bruttovinsten ökade med 149% årligen till 15,3 miljoner kronor (17,5% marginal)

- Resultatet vi ser under det senaste kvartalet gläder mig väldigt mycket. Vi ser att fler och fler nu tar klivet att bli egna elproducenter och att vi expanderar på flera marknader för att kunna erbjuda fler människor de bästa energilösningarna. Att Otovo får vara en del av övergången och bidra till att människor får en lägre elkostnad och inte minst kunna bidra med en större andel förnybar energi vilket i sin tur leder till ett bättre klimat är helt fantastiskt, säger Andreas Thorsheim, vd och grundare på Otovo.

En del av förklaringen till att försäljningen har ökat kraftigt i Sverige ligger i det nya förenklade solcellsstödet som infördes den 1 januari. Hittills i år har Skatteverket beviljat stöd för solcellsinstallationer för drygt 242 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 16 000 anläggningar av normalstorlek för privat bruk. I genomsnitt har stödet ökat med 58 procent per månad.

bild
*För januari ingår inte siffror för solcellsanläggningar som omfattades av det tidigare stödet, varför det i realiteten är fler anläggningar som har installerats. 

Stödet är utformat som ett skatteavdrag, likt det existerande rotavdraget. Därmed slipper de hushåll som vill installera solceller genomföra en komplicerad pappersexercis. Stödet omfattar även installation av lagringslösningar för egenproducerad elenergi samt laddningspunkter för elfordon.

Batterier är för övrigt ett område Otovo kommer att satsa mer på framöver. Just kombinationen solceller och batteri är något som ökar mycket hos Otovos italienska kunder och här ser Otovo en potential även för de andra marknaderna.

Otovo har nu också expanderat till Tyskland, vilket blir Otovos sjunde marknad efter Norge, Sverige, Frankrike, Spanien, Polen och Italien.

- Det är ett väldigt positivt resultat och jag är väldigt glad över utvecklingen. På den svenska marknaden har vi sett en rejäl ökning i intresse vilket är extra roligt att se, säger Babak Tighnavard, global affärschef för Otovo.