Ansökningar om solcellsstöd ska kunna prövas igen

Bild: Pixabay

Regeringen har ändrat i förordningen för solcellsstödet så att länsstyrelserna ska kunna pröva inkomna ansökningar från de privatpersoner som sökte senast den 7 juli 2020, men som fick avslag då de avsatta medlen tagit slut.

Ändringen i förordningen träder i kraft den 1 december och gäller de privatpersoner som:

  • ansökt om stöd hos länsstyrelsen senast den 7 juli 2020,
  • påbörjat åtgärderna tidigast den 1 juli 2009 och senast den 31 december 2020 och som slutfört åtgärderna senast den 30 juni 2021
  • för övrigt uppfyller kraven i förordningen

Det är omkring 9 000 ansökningar som berörs av förordningsändringen. Länsstyrelserna kommer att hantera ansökningarna i turordning efter ansökningsdatum och de sökande blir efter hand kontaktade av länsstyrelsen.

Förordningsändringen gör det också möjligt för den sökande att kombinera rotavdraget med stöd för projekterings- och materialkostnader genom solcellsstödet, vilket är nytt.

För dig som har lämnat in en ansökan om solcellsstöd som stämmer in på punkterna ovan innebär detta att:

  • Du kommer att bli kontaktad av länsstyrelsen när de kan ta upp ditt ärende
  • Du behöver inte betala tillbaka rotavdrag för arbetskostnaderna  

Solcellsstödet har ersatts av skattereduktion för grön teknik

Det tidigare ansökningsstoppet från 2020 ligger fast och därför går det inte längre att skicka in en ny ansökan om solcellsstöd. Däremot är det möjligt för den som påbörjat en installation av solceller från och med den 1 jan 2021 att ansöka om skattereduktion för grön teknik.

Källa: Energimyndigheten