Rikshem satsar på solceller i kvarteret Pastorn, Östersund

Bild: Pixabay

Rikshem har invigt en ny solcellsanläggning i kvarteret Pastorn, Färjemansgatan 13-15 i Östersund. Det är första gången som Rikshem använder sig av ett EnergyHub system kallat Ferro-Amp som styr och reglerar nyttjandet av solcellselen mellan kvarterets fyra huskroppar med totalt 100 lägenheter.

- Det här är ett led i satsningen som Rikshem gör inom vårt hållbarhetsarbete för att minska klimatpåverkan och framtidssäkra elförsörjningen och elförbrukningen vid våra fastigheter, säger Björn Appelnäs, Energi & Teknikansvarig vid Rikshem i Östersund. 

Satsningen ligger i linje med EU:s ökade krav på energibesparingar vid större renoveringar. Med solcellssatsningen i Östersund beräknar Rikshem årligen producera 60 000 kWh el vilket motsvarar årsförbrukning av hushållsel för 12 lägenheter. 

- Vi beräknar att solcellselen kommer motsvara 80 procent av fastighetens effektbehov och 37 procent av fastighetens årliga elförbrukning. Energin kommer att användas till bland annat belysning, pumpar och ventilation i våra fastigheters allmänna utrymmen. På sikt är målet att elen som tillverkas ska kunna användas av våra hyresgäster, säger Björn Appelnäs.

Sedan tidigare har Rikshem också solceller på de nybyggda husen i kvarteret Hyacinten i Odenslund, Östersund.