Hexagon vill effektivisera produktionen av förnybar energi

Hexagons affärsenhet R-evolution lanserar projektportfölj inom förnybar energi som syftar till att digitalisera produktion av solenergi. Bild: Hexagon

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag R-evolutions första förvärv och investering, med fokus på att effektivisera produktion av förnybar energi och sänka koldioxidutsläppen. Förvärvet avser en 40 hektar stor solpark (motsvarande cirka 60 fotbollsplaner) i Archidona, Spanien, och är det första steget i R-evolutions ambition att digitalisera produktion av solenergi. Hexagons affärsenhet R-evolution, som lanserades i mitten av februari, fokuserar på att lösa industrins hållbarhetsutmaningar med lönsamhet.

Solparken är nybyggd och belägen norr om Málagas flygplats, har en initial kapacitet på 8,24 MWp (megawatt-peak) och använder sig av PV-celler för att konvertera solenergin till elektricitet. Parkens kapacitet ska i nästa steg nästan fördubblas till 16,44 MWp, vilket är tillräckligt för att tillgodose det årliga behovet av elektricitet hos samtliga hushåll i Archidona (drygt 8 000 invånare), och motsvarar en klimatkompensering om 8 400 ton koldioxidekvivalenter per år.

Den färdigställda solparken kommer att rymma 40 000 dubbelsidiga paneler monterade på horisontella vridaxlar med spårningsteknik, vilket möjliggör energiupptagning från båda sidor och automatiserad vinkeljustering för att öka effektiviteten och mängden producerad elektricitet. R-evolution kommer att driva och expandera parkens produktion ytterligare genom att applicera Hexagons hårdvara och mjukvara inom övervakning. Detta inkluderar visualiseringsplattformar samt stationära och mobila sensorer som skapar en digital kopia av parken, vilket möjliggör autonom översyn och kontroll för enklare inspektioner, upptäckt av skador eller driftstörningar, underhåll och mer.

“Solparken blir en innovationshub för hur Hexagons och våra samarbetspartners teknik kan användas i ett ekosystem för produktion av solenergi. Det är ett utmärkt tillfälle för R-evolution att få fördjupad erfarenhet genom att arbeta med världsledande branschaktörer. Dessutom innebär den utökade parken en möjlighet att applicera Hexagons datacentrerade lösningar för planering, design, konstruktion och drift, vilket digitaliserar hela kedjan av produktion av solenergi”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

“Det här är bara början på en mycket större vision för R-evolution. Vi planerar att expandera projektportföljen för förnybar energi till fler sol- och vindparker med innovativ kapacitet för lagring av elektricitet, och därmed utöka användningen av Hexagons teknik i förnybara energiprojekt samtidigt som vi genererar kapitalinflöden för framtida investeringar genom R-evolution”, fortsätter Ola Rollén.