Begränsningar i effekt och elförsörjning för Hufvudstaden löstes med ny teknik

Solceller på Skären 9 s tak med utsikt över Norrmalmstorg och Nybroviken. Bild: Hufvudstaden.

Under 2019 påbörjades ett ombyggnadsprojekt för kontors- och butiksfastigheten Skären 9, som är belägen i Bibliotekstan i Stockholm. Projektet har präglats av ett stort fokus på hållbarhet, med målet att miljöcertifieras. Nya och mer effektiva värme- och ventilationssystem är installerade, likaså 64,6 kW solceller på taket. Projektet stötte dock på vissa utmaningar, då begränsningar i effekt och elförsörjning uppdagades. Genom att tänka i nya banor och använda Ferroamps teknik kunde Hufvudstaden lösa effektfrågan utan öka belastningen på elnätet.

Bristen på effekt är tydlig och har fått kostnader för nätanslutning, säkrings- och effektabonnemang att stiga kraftigt under de senaste åren. Allt tyder på att dessa kostnader ska fortsätta öka och därför kommer fler fastighetsägare att se en mer kontrollerbar och flexibel elanvändning som allt viktigare. Det gör att en investering i EnergyHub-tekniken blir ännu mer värd.

Hufvudstaden vill – i likhet med många andra fastighetsbolag – förstås inte belasta elnätet mer än vad som är hållbart. Elförsörjningen som elbolaget kan tillhandahålla fastigheten på Norrlandsgatan är begränsad och det gäller att förhålla sig till detta faktum.

Investeringen i energilagret från Ferroamp byggde på behovet av att kunna kontrollera effekttoppar och andra laster, så att effektuttaget från fastigheten aldrig överstiger den nätanslutning man hade innan ombyggnationen. Förutom att ladda ur under effekttoppar skickar EnergyHub information till laddboxar och styrbara laster, för att säkerställa optimal och kostnadseffektiv elanvändning.

Genom att kontrollera nätanslutningen med batterier och smart teknik kan utrymme frigöras i det lokala elnätet i Stockholm. Fler fastighetsägare behöver göra ett proaktivt val, precis som Hufvudstaden gjort, och tekniken finns!