Närproducerad solel hjälpte Sparbanken Skåne minska sitt klimatavtryck 2020

Bild: Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne minskade sitt klimatavtryck kraftigt under 2020, i form av reducerat koldioxidutsläpp för elförbrukning och tjänsteresor. Främsta förklaringen till att utsläppet för el och resor reducerats med 78 procent är bankens övergång till närproducerad solel. Sedan 2019 köper banken ursprungsmärkt solel från Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo, en av landets största anläggningar i sitt slag.

-- 2020 är första hela kalenderåret som solcellsparken varit igång. Genom ursprungsrättigheterna tar vi ansvar för en elförbrukning utan koldioxidutsläpp. Anläggningen bidrar till volymen av närproducerad el här i Skåne och har verkligen hjälpt oss att minska klimatavtrycket, säger Maria Stagmo, HR- och hållbarhetschef för Sparbanken Skåne.