Solcellsbyggare i kläm – så här gör du

Fredrik Sandberg/TT: Regelkrångel för solcellsbyggare. Arkivbild.

Många solcellsbyggare hamnar i kläm sedan stödsystemet gjorts om vid årsskiftet. Tidigare fick man en statlig subvention. Nu ska hushållet i stället söka skatteavdrag för kostnaden vid installation av grön teknik -- likt rot-avdraget.

Men alla de som byggde i fjol får varken det ena eller det andra. De statliga pengarna tog slut i våras och några nya sköts aldrig till eftersom det redan var bestämt att systemet skulle göras om. Runt 9 000 står i kö för att få del av det gamla stödet och många av dem, oklart hur många, har redan byggt sin solcellsanläggning i förhoppning om att få pengar senare.

Generös tolkning

Skatteverket konstaterar att det saknas en övergångsregel och har därför gått med på att se pragmatiskt på frågan.

Vi kommer att ha en generös inställning, säger Pia BlankThörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Det man som privatperson tvingas göra är att be solcellsfirman att skriva en ny faktura med rot-avdraget, daterad 2021, förklarar hon.

Rot-avdraget skiljer sig dock något från avdraget för grön teknik. För rot är avdraget 30 procent av arbetskostnaden, inte material. Det gröna avdraget är utformat som 15 procent av både material och arbete. Det som kommer i fråga för dem som gjorde sin installation i fjol blir alltså ett avdrag på 30 procent av arbetet.

Tveksam lösning

Intresseorganisationen Villaägarna, som blivit kontaktad av flera av sina medlemmar som känt sig lurade, är irriterad. Lösningen känns högst tveksam, även om det är bättre än ingenting.

Det är orimligt att man ska behöva ta kontakt med företagaren som gjort jobbet och be denne att göra om fakturan, säger Villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten.

Hon efterfrågar i stället övergångsregler där de som står/stått i kö för pengar i det gamla systemet ska få dem. Att trixa med fakturor så att de hamnar på rätt sida årsskiftet känns konstigt, resonerar Lena Södersten.

Lagligt eller olagligt, det behövs en typ av övergångsregel när man byter system., säger hon.