SSAB ska leverera 6 000 ton stål till solcellsparker i Angola

Samuel Arvgård. Foto: SSAB

SSAB i Borlänge och Arendal ska leverera stål till bygget av flera solcellsparker i Angola. Utbyggnaden kommer att stärka elförsörjningen i landet.

Nyligen avslutades den första fasen av en internationell affär där SEK (Svenska Exportkreditnämnden) är med och garanterar finansieringen av projektet. Bland de internationella aktörerna finns SSAB med som leverantör av stål.

- I den här omfattande internationella affären är flera parter involverade. En amerikansk huvudleverantör, portugisiska entreprenörer på plats i Angola, en svensk myndighet och svenskt stål från SSAB som skall vidarebearbetas av en våra profiltillverkande partners i Sverige, säger Samuel Arvgård, Regional Sales Manager på SSAB, i ett pressmeddelande.

Solcellsparken är ett av sju olika solpanelsprojekt, två större nära huvudstaden Luanda och fem mindre ute på landsbygden. Den totala kapaciteten är 370 megawatt.

Eftersom SEK står som garant gentemot angolanska staten ställdes villkoret att flera svenska leverantörer skulle anlitas. För SSABs del innebar det en total leverans på ca 6000 ton stål. Stålet ska bearbetas till profiler som pålas ner i marken och bär solcellerna.

-     Vår del i projektet innebär att vi under första halvåret 2021 ska leverera ca 6 000 ton stål. Det bearbetas vidare i två svenska verkstäder, först rullformning och sedan galvanisering innan det skickas till Angola i containers från Göteborgs hamn, säger Samuel Arvgård.