Framtidens energieffektiva parkeringshus byggs i Lunds nya stadsdel Brunnshög

Aurora beräknas stå klart i december 2020. Bild: Lloyd’s arkitektkontor

I Brunnshög i nordöstra Lund, vid forskningsanläggningen ESS, byggs ett framtidens parkeringshus i form av ett mobilitetshus med plats för trehundratrettio bilar. På entréplan i mobilitetshuset planeras bland annat centrumverksamhet i kommersiella lokaler. Det innovativa parkeringshuset byggs i Lunds nya och mycket expansiva stadsdel Brunnshög.

Text: Annika wihlborg

Mobilitetshuset Aurora består av fem våningsplan med butiksdel och biltvätt i bottenplan. På taket planeras en solcellsanläggning som ska kunna producera drygt 280 kilowatt solenergi per år. Mobilitetshuset Aurora är ett av ett flertal hus i Brunnshög som byggs med spännbalksteknik, en särskild gjuteriteknik som tidigare i huvudsak använts på just parkeringshus. 33 av de 330 parkeringsplatserna i Aurora kommer att erbjuda laddbox för eldrivna fordon. Solcellsanläggningen på taket ska försörja laddboxarna med el.

– Byggarbetet fortlöper enligt tidsplan, vi räknar med att bli klara i december eller strax efter årsskiftet 2021. Fördelarna med den spännbalksteknik som vi använder oss av i det här projektet är många, bland annat att man inte behöver addera något ytterligare tätskikt samt att spännvidden är större jämfört med om man använder sig av andra byggtekniker, säger Klas Ekström, arbetschef på Otto Magnusson Entreprenad, som är projektets byggentreprenör.

Solcellsanläggning med batterilagring

I Aurora kommer det även att finnas en batterilagringsanläggning som gör det möjligt att lagra solenergi så den kan användas de dagar då solen inte skiner. Det innebär att all energi som produceras i huset kommer att kunna användas. Det innebär i sin tur att Aurora blir en nästintill klilmatpositiv fastighet. Aurora kommer även att nyttja den spillvärme som kommer från ESS och laboratoriet MAX IV via fjärrvärmenätet.

Byggherren Lunds kommuns parkerings AB definierar ett mobilitetshus som nästa generations parkeringshus med utrymme för såväl cyklar som bilar. I ett mobilitetshus kan det även finnas laddstolpar för elbilar samt en bilpool. Ytterligare en faktor som kännetecknar just mobilitetshus är att fastigheten även inrymmer andra verksamheter, i det här fallet en bilvätt och kommersiella ytor.

 

bild