Solpaneler på lastbilssläp ska sänka bränsleutsläpp med upp till 20 procent

Foto: Midsummer

Tillsammans med bland andra Scania deltar Midsummer i ett utvecklingsprojekt där Midsummers solpaneler installeras på ett lastbilssläp för kommersiell drift. Syftet är att testa hur mycket elproduktionen från solpanelerna kan förlänga räckvidden på el för en hybridlastbil. Teoretiska uträkningar visar på bränslebesparingar på upp till 20 %. Projektet har fått finansiering av Vinnova. 

Midsummer deltar i ett utvecklingsprojekt där Midsummers solpaneler installeras på ett lastbilssläp som ska gå i kommersiell drift i Sverige. Syftet är att testa hur mycket elproduktionen från solpanelerna kan förlänga räckvidden på el för en hybridlastbil och därigenom minska lastbilens koldioxidutsläpp. Dessutom kommer det att testas hur trailer kan mata el till elnätet när den inte är i drift. Teoretiska beräkningar från Uppsala Universitet visar på bränslebesparingar på 5-10 % i Sverige och cirka 10-20 % i Malaga i Spanien.  
 
Vår teknik har tidigare visat sig framgångsrik för att driva elektriska fordon så som bussar och mindre fordon. Det känns mycket lovande att utvecklingsprojektets beräkningar visar på så goda möjligheter till faktiska bränslebesparingar. Vår typ av solceller är en förutsättning för att kunna driva utvecklingen åt det håll fordonsindustrin måste gå för att nå klimatmålen globalt”, säger Sven Lindström, VD, Midsummer. 
 
Vi är väldigt förväntansfulla inför detta projekt. Att kunna driva våra lastbilar via solel hade varit ett stort genombrott för lastbilsindustrin som arbetar hårt för att sänka sina koldioxidutsläpp”, säger Eric Falkgrim, Technology Leader in Vehicle Design, Scania R&D. 
 
Test i kommersiell drift kommer att genomföras under 2021. I juni 2020 meddelade Vinnova att projektet får finansiering med 8,3 MSEK för steg två, deltagarna i projektet står för motfinansiering.  
 
Projektet består av följande aktörer; Midsummer som tillverkar de lätta, flexibla och tunna solpanelerna till lastbilstrailern, Scania som bygger hybridlastbilen, Uppsala Universitet som projektleder, Eksjö Maskin & Truck som bygger släpet, Ernst Express som kommer att köra lastbil och släp i kommersiell drift, samt Dalakraft som är elnätsägare vid Ernst Express anläggning och ansvarar för matningen till elnätet.