KB Components investerar i 1 450 st solcellsmoduler

Bild: Pexels

KB Components i Örkelljunga kommer under hösten 2020 att täcka stora delar av taket, men också en stor markyta, med solcellsmoduler. På en total yta om 5 750 kvm kommer det att monteras 1 450 st moduler som ska driftsättas under hösten. 

– Det är en insats för miljön och samtidigt är det en lönsam investering genom att vi använder energin till vår egen produktion, säger Gabriela Holmström som leder projektet på KB Components.  

– Detta kommer att ske i två etapper. Vi börjar med bygget på taket innan vi börjar med monteringen på markytan, fyller fastighetschefen Magnus Eriksson i. 

Hållbarhet och miljö har vägt tungt i beslutet om investeringen och det är ett långsiktigt mål att det ska återbetala sig efter 10 år, med en livslängd på 30–40 år. Swede Energy är helentreprenör för projektet i Örkelljunga och branschledande inom hållbara energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier i Sverige.  

– De här solcellsmodulerna kommer att täcka nära 5% av vår elförbrukning och det är klart att det gör oss mindre sårbara mot prishöjningar från elmarknaden. Förhoppningsvis sänder det också en positiv signal till våra kunder där hållbara lösningar efterfrågas allt mer, avslutar Gabriela.