Midsummer utökar affärsområdet med tillverkning av solpaneler i Italien

Bild: Pexels

Svenska solenergiföretaget Midsummer utökar affärsområdet solpanelstillverkning med storskalig tillverkning av solpaneler i Italien. Det betyder både nya investeringar och nyrekryteringar samt ändringar av den befintliga organisationen.

Verksamheten vid Midsummers anläggning i Järfälla är i huvudsak fokuserad på tillverkning av företagets unika DUO-maskiner samt småskalig produktion av byggnadsintegrerade osynliga solpaneler. Detta planeras fortgå i nuvarande eller utökad omfattning. Den befintliga produktionslinan för solpaneler bedöms dock i sin begränsade storlek inte längre som tillräcklig för att möta den snabbt växande efterfrågan. Denna efterfrågan möts i ett första steg genom etablering av en egen fabrik i Italien. En stor del av investeringskostnaden bedöms kunna finansieras genom bidrag från italienska myndigheter.

Förändringar i organisationen 

I början av året anställdes en affärsutvecklingschef - Jarno Montella - med internationellt fokus. Jarno Montella, som har en bakgrund som bland annat verkställande direktör på Hanergy Italy, har nu utsetts att bli VD för Midsummers nystartade dotterbolag i Italien och kommer att bygga upp och leda organisationen på plats.

Utöver satsningen på den italienska etableringen sker en förstärkning av marknads- och försäljningsorganisationen på huvudkontoret i Järfälla. Parallellt sker en genomgång av den befintliga personalstyrkan för att identifiera eventuell övertalighet i den nuvarande organisationen.