Stort intresse att abonnera på lokalproducerad solenergi

I Solhagen i Torphyttan går fåren och betar bland solpanelerna. Foto: Linde energi.

Knappt två veckor efter att Linde energi lanserade den unika möjligheten att abonnera på lokalproducerad solenergi från Solhagen i Torphyttan, kan det lokala energibolaget konstatera att en tredjedel av solpanelerna redan är uppbokade. Totalt finns drygt 1 400 solpaneler och det är först till kvarn som gäller.

- Det är oerhört roligt att se hur intresset för solenergi bubblar i Bergslagen och att många av våra kunder vill göra en hållbar och ansvarsfull insats, säger Joakim Johansson, affärsområdeschef El på Linde energi.

- Fortsätter det i den här takten kommer alla paneler vara uppbokade innan sommarens slut, så det gäller att inte vänta för länge om du är intresserad av solabonnemang, fortsätter Joakim Johansson.

Sol till alla – istället för egen solcellsanläggning

Att abonnera på solpaneler är ett utmärkt alternativ för dig som av olika anledningar inte kan eller vill investera i och installera en egen solcellsanläggning. Linde energi tar hand om hela projektet, från byggnation till drift och underhåll.

- Vårt motto har hela tiden varit ”sol till alla” och att den energi som produceras i Solhagen ska vara tillgänglig för våra kunder. Det ska vara enkelt att välja lokalproducerad och förnybar el, samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid, framhåller Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Fördelarna med lokalproducerad solenergi, exempelvis från Solhagen i Torphyttan, är många. Framför allt är det en hållbar och långsiktig investering i förnybar energi. Dessutom bidrar Solhagen till att Linde energi ökar sin kapacitet av lokalproducerad energi och därmed minskar riskerna för effektbrist med strömavbrott som följd.

- Solhagen är redan igång och producerar hållbar el. I augusti, när alla finjusteringar och installationer är helt färdiga, ser vi fram emot att leverera de första kilowattimmarna till våra kunder, avrundar Peter Ström.

Detta är Solhagen i Torphyttan

Solhagen i Torphyttan är Örebro läns största markförlagda solpark. Solparken ligger i en fårhage, invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan. Solhagen är till ytan stor som en fotbollsplan. De drygt 1 400 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 500 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

Invigning: sommaren 2020