Solpaneler i centrala Växjö

Solcellsanläggningen placeras på taket på Storgatan 14. Från vänster: Sofie Nielsen och Erik Tellgren, Växjö Energi, Kjell Blennmyr och Johan Petri, AB Hjalmar Petri och Patrik Markus, Växjö Energi.

I juni månad påbörjades monteringen av Storgatans första solcellsanläggning. Det handlar om 78 solpaneler på en yta av 133 kvadratmeter på taket av fastigheten Klostret 9 i centrala Växjö. Beställaren är AB Hjalmar Petri och Växjö Energi står för leveransen.

– Solcellsanläggningen beräknas ge en produktion om cirka 23 000 kWh per år och innebär en rejäl satsning på förnybar energi. På sikt betyder det att vi minskar både klimatpåverkande utsläpp och energikostnader på samma gång. Nu hoppas vi på en riktigt solig sommar, säger Richard Petri, AB Hjalmar Petri.

Det är den första solcellsanläggningen på Storgatan i centrala Växjö och själva anläggningen placeras på taket på Storgatan 14, en fastighet med butiker och kontor.

– Det finns en enorm kraft i att det lokala näringslivet är med och producerar och använder förnybar el, och här vill vi självklart vara med och bidra. Att utvärdera och bidra med nya lösningar för att optimera energianvändningen är idag en av våra viktigaste uppgifter, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.