Rexel samarbetar med Ferroamp kring solenergilösningar

Bild: Pixabay

Rexel inleder samarbete med Ferroamp för att framtidssäkra fastigheters energiförsörjning

Rexel Sverige inleder ett samarbete med cleantech-företaget Ferroamp kring solenergilösningar för fastighetsägare. Samarbetet är ett led i Rexels ambition ta täten inom förnybar energi och miljövänliga lösningar som energieffektiviserar Sverige.

I takt med att elektrifieringens utbredning ökar behovet av säker och kostnadseffektiv elförsörjning även för mindre fastigheter på ett kostnadseffektivt sätt. I och med partnerskapet kommer Rexel att kunna erbjuda Ferroamps egenutvecklade lösning EnergyHub, med flera alternativa energikällor och batterilösningar där även flera fastigheter kan kopplas ihop i en microgrid, som ett intressant komplement och breddning av Rexels produktutbud.

Just laddningen av elbilar ställer nya krav på fastigheters energiförsörjning. Tack vare EnergyHub så ökar flexibiliteten och säkerheten i att kunna erbjuda laddningslösningar på ett hållbart och driftsäkert sätt.

– Avtalet med Ferroamp kompletterar och knyter samman vår produktportfölj inom sol, energilager och elbilsladdning, säger Peter Litzén, försäljningschef Solenergi på Rexel Sverige.