Vattenfall ingår partnerskap om holländsk solkraft

Foto: Vattenfall

Nyligen ingick Vattenfall och nederländska markutvecklingsföretaget K3 ett partnerskap i syfte att utveckla solkraftparker på land och vatten. Solkraftparkerna ska byggas på mark som ägs av K3, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

Tanken är att utöver landbaserade solkraftparker även bygga flytande varianter. K3 kommer att använda en del av den hållbara energi som produceras genom dessa projekt för att försörja sin egen verksamhet. Resten kommer Vattenfall att sälja till sina kunder.

Bra grund för samarbete

K3 är specialister på integrerad markutveckling med fokus på ekologi, klimatanpassning och användning av hållbar energi. Företaget har omfattande kunskaper om de förberedelsefaser som krävs vid markutveckling. Bland annat ska en landutvecklingsplan tas fram som riktar sig till allmänheten. Det handlar om att utarbeta en bred socialt stödd områdesutvecklingsplan där deltagande, ekologi, landskapsintegration och tillståndsprocessen är centrala. Vattenfall kommer att ansvara för teknisk utformning, subventionsansökan och konstruktion liksom driften av solkraftparkerna. Vattenfall ansvarar även för kundleveransen av den producerade elkraften.

- Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Utöver att bygga solkraftparker runtom i Nederländerna arbetar vi också med att hjälpa företag att bli mer hållbara. Den vision som K3 och Vattenfall delar när det gäller allmän, storskalig utveckling av hållbara projekt utgör en mycket stabil grund för samarbete, säger Margit Deimel, chef för Solar Energy Development vid Vattenfall.