ASAB får ny kinesisk order 

Foto: Soltech Energy

ASAB:s helägda dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Jiangsu Dinger Textile Technology Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på drygt 2,6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,37 MSEK, eller cirka 47,4 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. 

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 849 040 kWh och kunden köper all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 16,33 MSEK och byggstart planeras till kvartal 2, 2020.