Solar++ får uppföljningsorder i Aten

Bild: Absolicon.

Absolicon intressebolag Saravanos Solar++ AB har erhållit en order om cirka tre miljoner kronor för att bygga ut den solvärmeinstallation som levererades 2018.

Som ett steg i att utveckla soldrivna industriprocesser har Absolicon startat ett unikt samarbete med ett grekiskt industriföretag, specialiserat på industriella processer. Tillsammans har de skapat Saravanos Solar++ AB (Solar++) som till 50% ägs av Absolicon och till 50% av Saravanos Group of Companies SARL. Solar++ har nu fått en order på €294 000 (ca 3 MSEK) på solfångare och kompletterande processutrustning.

Kunden i Grekland är ett stort multinationellt bolag med 150 fabriker för konsumentprodukter i olika länder. Ett första solfångarfält med Absolicon T160 har redan installerats av från Solar++ på kundens fabrik i Aten år 2018. De positiva effekterna från denna installation har gjort att kunden beslutat att utvidga solfångarinstallationen med ytterligare ett fält som är något större än det redan installerade.