Jättesatsning på solceller i Brf Göteborgshus 38

Fr v Daniel Sartiala, projektledare Riksbyggen, Alexander Eklöw, affärschef ombyggnad, Mikael Johansson, ordförande Brf Göteborgshus 38, Stefan Henriksen, ledamot Göteborgshus 38 och Martin Landström, projektchef Riksbyggen. Bild: Riksbyggen.

Nu står det klart att Riksbyggens Brf Göteborgshus 38 genomför ett takbyte och kommer samtidigt att installera en av landets största solcellsanläggningar i en bostadsrättsförening. Nyligen togs det slutgiltiga beslutet av föreningen att installera åtta solcellsanläggningar med en sammanlagd beräknad produktion 700 000 kWh/år.

Riksbyggens Brf Göteborgshus 38 ligger i Hisings Kärra i Göteborg och har 431 lägenheter i 16 huskroppar. Totalt ska 13 500 kvm tak bytas och i samband med det installeras åtta solcellsanläggningar.

Den installerade effekten i de åtta solcellsanläggningar är cirka 800 kW som sammanlagt beräknas producera 700 000 kWh/år. Totalt innehåller anläggningarna 2 600 solceller.

Projektet med takbyte och installation av solceller Riksbyggens Brf Göteborgshus 38 kommer att starta efter årsskiftet 2020. Föreningen har erhållit investeringsstöd från Länsstyrelsen på 30 procent av investeringskostnaden för solcellerna. Projektet kommer att följas av Chalmers Tekniska Högskola och av forskningsinstitutet Rise som också kommer att vara stöd och bollplank.