Akademiska Hus gör jättesatsning på solceller i Uppsala

Bild: Brita Nordholm.

Akademiska Hus gör en jättesatsning då man avser att installera solceller på sju byggnader i Uppsala som totalt ska generera cirka 630 000 kWh förnybar el varje år. Större delen av solcellerna placeras på taken vid Uppsala universitet.

Totalt investerar Akademiska Hus omkring elva miljoner kronor i de sammanlagt sju solcellsanläggningar med en total yta om cirka 4 300 kvadratmeter. Det är främst tak på byggnader där Uppsala universitet bedriver sin verksamhet som ska täckas med solceller, däribland Hus 16 i Engelska parken, Blåsenhus, Campus 1477 och Ekonomikum. Anläggningarna kommer att generera cirka 420 000 kWh och möjliggöra att lärosätets lokaler i de fyra byggnaderna till viss del kan försörjas av miljövänlig solel.

Satsningen på solceller vid Uppsala universitet sker inom ramen för det samarbetsavtal som Akademiska Hus och lärosätet ingick tidigare i år och som kortfattat innebär att parterna tillsammans ska ta fram konkreta projekt som utvecklar universitetets fysiska miljö samtidigt som fokus också läggs på att göra campus än mer hållbart..