Vattenfall släpper ny solrapport 

Bild: Vattenfall.

Vattenfall släpper Solrapporten som visar att branschen behöver bli bättre på att berätta hur solenergi fungerar. Hela 30 procent av befolkningen tror att en solcellsanläggning är dyrare än det faktiska snittpriset och knappt var tionde vet hur mycket energi solceller genererar. Detta och flera andra myter om solenergi tas upp i Solrapporten.

Många svenskar tror att solceller är dyrare och genererar mindre energi än vad de egentligen gör. Samtidigt säger varannan kvinna att de tror att solen kommer att vara en framtida energikälla. Detta och mycket mer visar Solrapporten från Vattenfall, där drygt 2 500 svenskar har svarat på frågor om solenergi.

Rapporten visar att det finns många myter om solenergi och solcellers egenskaper. Närmare var tredje svensk tror nämligen att en mindre solcellsanläggning kostar mer än 150 000 kronor. Och var tredje person medger att de inte känner till hur mycket el solceller kan generera.

– Vi har tagit fram Solrapporten för att reda ut frågetecken och föreställningar kring solceller. Exempelvis uppfattningen att det skulle vara enormt dyrt. Snittpriset för en komplett solcellsanläggning på en villa med ett tak om 33 kvadratmeter ligger på 120 000 kronor. Man behöver se det som en investeringskostnad som i de flesta fall har betalat sig redan efter 15 år. Vi vill slå hål på myter som denna och som hindrar solenergin från att växa som energikälla i Sverige, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

En vanlig uppfattning om solcellers kapacitet är att vårt klimat, med relativt långa och mörka vintrar, inte skulle vara lämpat för solenergi. Undersökningen visar att närmare var femte svensk tror att solceller genererar mindre energi än vad de gör i praktiken. ­

Ett hushåll, med en årlig elförbrukning på 20.000 kWh som har 33 kvadratmeter solceller på taket, genererar el som täcker cirka 25 procent av hushållets elbehov.

– Men solceller täckta av snö förlorar bara någon enstaka procent i energiproduktion. Dessutom är verkningsgraden något högre vid kalla temperaturer, till exempel under tidig vår. Vi vill att fler svenskar än var tionde person ska inse hur stor solenergins verkliga kapacitet och nytta är i Sverige, oavsett årstid, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.