Axpo har tecknat avtal med Sparbankens Skånes solcellspark

Bild: Mariana Proença/Unsplash

Axpo har tecknat ett PPA-avtal (PPA) med Sparbankens Skånes solcellspark och säkrar därmed en andel av parkens elintänkter i 10 år. Axpo är en av Norden, och Europas, största PPA motparter för marknadsbaserade prissäkringar Genom denna PPA som förhandlats med en av Sveriges största solparksutvecklare, Svea Solar, bryter Axpo nu ny mark genom det här avtalet som markerar en milstolpe för den kommersiella utbyggnaden av sol i Sverige.

Svea Solar, ett svenskt energibolag grundat 2014, har fokuserat på utvecklingen av solenergiprojekt på dess hemmamarknad och internationellt. Deras senaste projekt är utbyggnaden av den här 18MW stora parken i Sjöbo kommun. Utbyggnaden kommer att anslutas till nätet i sommar och Sparbanken Skånes solcellspark kommer då att vara Sveriges största solcellspark och ha en förväntad kraftproduktion på cirka 19 GWh per år, vilket motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen för 4 000 hushåll i Sverige.

Cecilia Bergman, Senior Originator på Axpo Sverige, kommenterar: ”Sverige har haft en framgångsrik utbyggnad av vindkraft på marknadsbaserade villkor och Axpo har spelat en viktig roll i detta genom att tillhandahålla långsiktiga säkringslösningar och balanshantering till investerare. Vi ser nu framväxten av storskalig solkraft i Norden och Axpo ser fram emot att fortsätta vara en möjliggörare för energiomställningen som samhället behöver.

Erik Martinson, CEO för Svea Solar tillägger: “Svea Solar leder skiftet mot förnybar solenergi i Norden, och vi är glada att samarbeta med Axpo. De är en mycket erfaren aktör på den nordiska marknaden för förnybara PPA:er och har kunnat anpassa sina tjänster till solinvesterarnas behov. Att arbeta med Axpo var en tydlig, snabb och effektiv process och vi är stolta över att vara en del av detta banbrytande PPAprojekt på den svenska solmarknaden".

 Axpo Nordic är en del av Axpo Group, det största energibolaget i Schweiz. Det helägda dotterbolaget grundades 2003 för marknaderna i norra Europa och Baltikum. Fokus för affärsverksamheten i Norden är långsiktiga elavtal och inköpsavtal. Utöver sin PPA verksamhet utvecklar Axpo Nordic skräddarsydda produkter och tjänster för sina kunder, elhandlare, industri och producenter. Affärsverksamheten i Norden är en del av Axpos strategi att utöka sin internationella närvaro och verksamhet som specialiserar sig på skräddarsydda energilösningar.